Menu Close

Pædagogiske overvejelser

God sangundervisning er for mig en stadig pendlen mellem :
En tro på at dybest set har alle, der vælger at stå frem i sangen,
et helt unikt vokalt udtryk, som spejler, den vi er,
og som er vores helt eget.

Og på den anden side det faktum,
at manglende teknisk kunnen
og følelsesmæssig usikkerhed
tit blokerer for dit eget udtryk.

Jeg ser det som min fornemste opgave
at skabe et rum,
hvor du, i den stadige vekslen mellem det tekniske og det kreative,
kan gøre dine egne erfaringer.

Det er dig og din stemme, der er i fokus,
og jeg ønsker ikke at lave dig til et aftryk
af hverken mig eller nogen anden.

Dagligt møder jeg sangere
som kommer med vidt forskellig baggrund,
og vidt forskellige mål.
De har alle brug for lige præcis deres egen vej
til det at lære at synge bedre.

Nogle lærere underviser efter Jo Estill´s Voice Training Systems,
– nogle efter Ian Adam’s principper,
– nogle er Roy Hart mennesker,-
andre sværger til
Seth Riggs eller Jeffrey Allen,
– og nogle har fundet de vises sten hos
Cathrine Sadolin.

Nogle er gennemgående mere til opspænding af stemmen
mens andre mere er til afspænding.
Nogle ser stemmen som en del af et psykisk hele
og uden ændring af psyken ingen ændring af stemmen
– andre ser stemmen som et stykke fin-mekanik,
som kan trænes til at udføre det ønskede resultat.

At møde Anne Rosing og hendes arbejde med stemmen har for mig været som at komme hjem.

Funderingen af stemmearbejdet på tre solide søjler af

– Stemme-teknik
– Fysiske kropsøvelser
– Manuel behandling

giver så uendelig  meget mening i min hverdag og har betydet,
at der simpelthen er flere mennesker, jeg kan hjælpe.

Men dette betyder ikke, at jeg har lagt det væk, jeg har lært hos andre undervisere.

Hvis et billede eller en teori fra en anden underviser/forsker giver mening og
bringer en sanger videre, så bruger jeg det selvfølgelig.

Jeg bruger stadig Cathrine Sadolins model af stemmen og det sprog, der er tilknyttet modellen ud fra en overbevisning om, at det er det mest præcise og detaljerede sprog om stemmen, som findes.

Jeg synes forskning i stemmen og stemmens pædagogik
er uhyre spændende,
– og jeg udvælger mig hvert år nye spændende kurser.
Men det er ikke min facon udelukkende
at bide mig fast i en enkelt undervisers/forskers principper og arbejdsmetoder.
Jeg synes det er langt mere givtigt og spændende
at søge klarhed og overblik.
At se en enkelt forskers arbejde som grene på et træ,
– som facetter af det store, der er vores stemme.

Jeg arbejder individuelt med hver enkelt sanger og
søger i fællesskab med sangeren,
det som er dennes ønske og kerne.