Hvad er mixet


Dette er en rimeligt gammel artikel, som jeg skrev for fem år siden.

Jeg arbejder med en redigeret version.

Till then … :

Mixet er i mine øjne ikke nogen entydig stemmekvalitet,-
og begrebet bruges af mange forskellige personer og “skoler” ,
som ikke snakker om det samme, når de snakker om “mixet”.

I den “klassiske verden” taler man om voix mix; – stemmen i midterlejet
Fuldregistret på de dybe toner—
falset /rand på de høje toner,-
og det som ligger i midten er voix mix.

Andre skoler bruger begrebet lidt anderledes.
Her er mixet mere et forsøg på at definere
en kvalitet i stemmen.

En kvalitet som hverken er fuldregister eller falset.

Man går ud fra det faktum at dybe toner kan mærkes
som vibration i brystkassen- chest-voice-
mens de høje toner mere klinger oppe
i den øverste halvkugle af dit hovede- head-voice.

Mixet er dermed et forsøg på at give en given tone
en vis mængde at begge kvaliteter.
De dybe toner må gerne “sigte” imod—”placere” sig- headvoice-agtigt
og de høje toner må gerne søge en “forankring” i brystkassen
uden dog at tage tyngden og massen
fra chestvoice fornemmelsen med sig op.

På min vej hos forskellige sanglærere
Har jeg også hørt udtalelser som :
“Ng´et er jo pr. Definition et mix.”

Hvis jeg skal forsøge at forstå dette udsagn må det være noget med:
Ng´et kan skabe en ide om en placering af tonen.
Jeg anerkender,- og bruger selv Ng´et som en lyd,
der kan få stemmen “væk fra halsen” og samle sig et andet sted.
Men før at dette Ng får en “mixet” karakter
skal den tætnes og komprimeres.
Dermed får lyden an karakter som kan minde om noget fuldtonet
og stemmen får en lydstyrke, som er vældig brugbar.

Endelig bruges begrebet mixet også meget her i Århus/Ålborg, hvor jeg bor.
Her oplever jeg mixet, som den stemmekvalitet, der kan opstå,
hvis du starter med en meget svag tæt stemme
og så gradvist synger kraftigere.
På et tidspunkt vil du mærke at stemmen “tager fat”,- tonen “cruiser” ,
som Jo Estill ville sige det.
Får mere metal ville Cathrine sige !
Dette punkt i midten af lydstyrken,
hvor der både er en vej frem og en vej tilbage kaldes også et mix.

Et fornuftigt spørgsmål i mine øjne ville være
om der ikke er en vej til at tale et mere entydigt sprog,-
og jeg må jo sige,
at jeg synes Cathrine Sadolins måde at betragte stemmen på
giver os netop denne mulighed.

Hvad angår voix mix og det Århus/Ålborgske mix mener jeg,
at de to “mix” har meget tilfælles.
For mange kvinder gælder det,
at taler vi om mellemregistret mener jeg at begge skolers mix
er en fin blød curbing.
Konsekvensen af denne bløde curbing er også
at man får en curbing, som på vej mod højden
på et tidspunkt må vælge mellem at skifte til neutral/rand/falset
eller “tage mere fat” og blive en mere “ren” curbing.

Alle funktionerne har flere muligheder i bunden,
i højden skal man ofte være mere konsekvent

Pointen i dette er, at alle stemmekvaliteterne
i Cathrines model af stemmen kan laves rent,-
kan frembringes i deres grundform,
hvor de kan synges opad i hele stemmens omfang!!.
(ligebortset fra Overdrive der stopper ved c2 for mænd og ca. D2 for kvinder)
Men man kan også forlade dette “kvalitetens centrum” = den rene funktion
og dermed fx få en blødere curbing.

Da der hersker stor forvirring om dette felt,
vil jeg meget gerne have reaktioner,
hvis du fx har en helt anden holdning eller ide om, hvad mixet er.

Er der en pædagogisk værdi i at snakke om mixet ?
Kan vi definere og fange en stemmekvalitet
som ikke er omfattet af Cathrine´s model ved at snakke om mixet ??
Hvad er din holdning ??

Her er hvad Cathrine selv har svaret :

Udtrykket mixet (ikke voix mix) er ikke særligt gammelt .
Jeg mener måske at ordet mixet er opstået som et forsøg på at forklare
at før sagde lærerne at der kun fandtes fuldregister,
det powerfulde (Overdrive) og randregister det stille (Neutral).
Men så kom der nogle næsvise folk
(og det er faktisk ikke så længe siden, ca 8-10 år)
og sagde … hvad er så den “mellemlyd” (Curbing) visse sangere har?
og så opstod mixet som et forsøg på at forklare lyden,
og stadig holde fast i den “accepterede” viden med fuldregister og randregister

Man kan spørge om der stadig er pædagogisk værdi i at snakke om mixet,
som jo er et udtryk fra før afdækningen af de forskellige funktioner.
Og der er så mange forskellige opfattelser af hvad mixet er,
og de fleste har ikke hold i anatomien.
Endelig er der en stor fare for at folk blander det sammen med voix mix
som er den accepterede klassiske term for mellemregister.
Via funktionerne kan man idag dække alle klangmuligheder ind
og alle kan lære at udføre den lyd de ønsker indenfor overskuelig tid,
hvorimod hundredevis af elever er blevet undervist i mix i årevis,
og stadig ikke rigtigt ved hvad det er.
Derfor har jeg helt bevidst valgt begrebet fra.